• Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile
  • Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),
  • Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
  • Hamileler,
  • 65 Yaş üstü yaşlılar,
  • Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,
  • Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,
  • Genel hizmeti aksatmayacak şekilde her poliklinikte öncelik hakkı tanınmaktadır.
  • Engelli, yaşlı ve sağlık çalışanları, kayıtlarının kısa sürede yapabilmesi ve öncelikli sıra alabilmeleri için engelli, Yaşlı ve Sağlık Çalışanı Kayıt Bölümüne başvurunuz.
  • Engelli ve yaşlı hastalarımız, kendileri için ayrılmış bekleme koltuklarını kullanabilirler.